آرشیو ماهانه : دسامبر 2017

تولید لوله آلومینیوم رول و شاخه جهت تأسیسات حرارتی و برودتی تولید انواع لوله آلومینیوم به صورت رول و شاخه مورد استفاده در تأسیسات حرارتی و برودتی از جمله در کارخانجات اجاق گاز سازی