ساخت پروفیل آلومینیوم

ساخت پروفیل آلومینیوم

ساخت پروفیل آلومینیوم

ساخت پروفیل آلومینیوم ساخت پروفیل آلومینیوم بر اساس استراتژی توسعه صنعت آلومینیوم کشور که توسط وزارت صنایع و معادن که بر اساس سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ابلاغی آذرماه ۱۳۸۲ تهیه شده است دستیابی به مقام برتر در منطقه برای ساخت پروفیل آلومینیوم اولیه و تولید بالغ بر ۸۰۰ هزار تن آلومینیوم در پایان […]