مقاطع پروفیل آلومینیوم

مقاطع پروفیل آلومینیوم

مقاطع پروفیل آلومینیوم

مقاطع پروفیل آلومینیوم مقاطع پروفیل آلومینیوم، ساخت مقاطع پروفیل آلومینیوم آلومینیوم پیشرو آلومین تولیدکننده انواع مقاطع پروفیل الومینیوم با دراختیارداشتن امکانات ذیل آماده ارایه انواع پروفیل و خدمات به مشتریان گرامی مقاطع پروفیل آلومینیوم می باشد . ۱-پرس اکستروژنمقاطع پروفیل آلومینیوم ۲۰۰۰ و۴۰۰ تن ۲-سیستم انودایزیتگ مقاطع پروفیل آلومینیوم (آبکاری) ۳-سیستم رنگ پودری مقاطع پروفیل […]